Bharath Institute of Higher Education & Research
No. 173, Agharam Road, Selaiyur, Chennai Selaiyur,Chennai 600073 , Tamil Nadu - 600073

1.

University Contact Information

Phone No: 91 - 44 - 2229 0742, 2229 0125,2440 4699, 2445 341, 91 - 44 - 2229 3886
E-mail: admission@bharathuniv.ac.in
Website: http://www.bharathuniv.com

2.

VC's Information

VC Name: Dr. K.Vijaya Bhaskar Raju
Phone No (O): 04461116355
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9739020602
E-mail: vc@bharathuniv.ac.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr. S. BHUMINATHAN
Phone No (O): 04442924292
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9.44402e+009
E-mail: registrar@bharathuniv.ac.in