Nalanda Open University
3rd Floor, Biscomum Bhawan, West Gandhi, Maidan, Patna, Bihar-800001, Bihar -

1.

University Contact Information

Phone No: 0612-2201013, 2206916 , 0612-2201001
E-mail: nalopuni@sancharnet.in nou@nou.ac.in
Website: http://www.nalandaopenuniversity.com, www.nou.ac.in

2.

VC's Information

VC Name: Prof. (Dr.) R. B. P. Singh
Phone No (O):
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail:

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr. S. P. Sinha
Phone No (O):
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail: