Dev Sanakrit Vishwavidyalaya
Gayatrikunj Shantikunj Haridwar, Uttarakhand -

1.

University Contact Information

Phone No: 01334-260723, 261367, 262094, 01334-260723/260866
E-mail: NULL
Website: http://www.dsvv.ac.in

2.

VC's Information

VC Name: Shri. Sharad Pardhy
Phone No (O): NULL
Phone No (R): NULL
Fax No: NULL
Mob No: 9219050044
E-mail: VC@dsvv.ac.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Sh. Sandeep Kumar
Phone No (O): NULL
Phone No (R): NULL
Fax No: NULL
Mob No: 09258369628
E-mail: Sandeep.kumar60@gmail.com