Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University
Jnana Sagara Campus, Vinayaka Nagar, Contonment,Bellary, Karnataka - 583104

1.

University Contact Information

Phone No: 08392-242873,
E-mail:
Website: http://www.vskub.ac.in

2.

VC's Information

VC Name: Prof. Manjappa .D Hosamane
Phone No (O): 08392-242720
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail: mhosamane@yahoo.com, d.hosamane@gmail.com

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr. Katepaga Vijay Kumar
Phone No (O): 08392-242703
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 09342 351213
E-mail: katepaga@rediffmail.com