Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidyalaya
Badshahithaul, Tehri Garhwal , Uttarakhand - 249 199

1.

University Contact Information

Phone No: 01376-254065, 01376-254065
E-mail: info@sdsuv.ac.in
Website: http://sdsuv.ac.in/

2.

VC's Information

VC Name: DR. U.S. Rawat
Phone No (O):
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail:

3.

Registrar's Information

Reg. Name:
Phone No (O):
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail: